Pielgrzymka Wspólnoty Charytatywnej

W dniu 27 października 2012 odbyła się pielgrzymka zorganizowana dla Wspólnoty Charytatywnej im. Bł. Jana Pawła II. Duchowym przewodnikiem naszej pielgrzymki był ksiądz Proboszcz Dariusz Zoń.

Pierwszym punktem było Centrum Jana Pawła II – Nie lękajcie się! Odwiedziliśmy je ponownie, gdyż ostatni raz byliśmy tu rok temu przed nawiedzeniem naszej parafii przez obraz Jezusa Miłosiernego i relikwie Św. Siostry Faustyny i bł. Jana Pawła II. Powitał nas ksiądz kanonik Jan Bierowiec i odprawiliśmy uroczystą mszę świętą w Kaplicy Kapłańskiej. Jest ona zaprojektowana na wzór krypty św. Leonarda na Wawelu, w której ks. Karol Wojtyła odprawił swoją prymicyjną mszę św. Msza była niezapomnianym przeżyciem, gdyż modliliśmy się przy płycie z grobu Jana Pawła II pochodzącej z Grot Watykańskich Bazyliki św. Piotra w Rzymie. Wrażenia potęgowała świadomość obecności przy relikwii z krwią Jana Pawła II w formie otwartego Ewangeliarza, którego strony przewracał wiatr w czasie pogrzebu Papieża. Przez to czuliśmy jego obecność wśród nas.

Potem ksiądz Bierowiec zaprosił nas do zwiedzenia wystawy „Kim jest człowiek z całunu”. Zapoznaliśmy się z historią płótna, ustaloną trasą, jaką przebyło ono z Bliskiego Wschodu do Turynu. Zgodnie ze słowami przewodnika jest to najdokładniej przebadany kawałek materiału na świecie. Na podstawie analizy śladów pozostałości krwi i osocza dokładnie przedstawiono nam, co spotkało Człowieka owiniętego tym materiałem. Podróżując od planszy do planszy opowiedziano nam Jego mękę oraz mogliśmy zobaczyć repliki narzędzi, które służyły do zadawania cierpień. Na zakończenie podziwialiśmy trójwymiarowy obraz i rzeźbę owiniętego całunem Człowieka.

Kolejnym punktem pielgrzymki była Czerna. To niesamowite miejsce, gdzie na wzgórzu porośniętym malowniczymi lasami znajduje się Klasztor Karmelitów Bosych i Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej. To podwójne sanktuarium od zawsze jest ważnym miejscem na duchowej mapie regionu. Klasztor został założono w 1625 roku, a w 1660 roku adwent spędził tu król Jan Kazimierz. Wielkim czcicielem Królowej Karmelu był o. Rafał Kalinowski, którego papież Jan Paweł II w 1991 roku ogłosił świętym. Zwiedziliśmy surowy, kamienny kościół i pomodliliśmy się przed obrazem Matki Bożej Szkaplerznej namalowanym na miedzianej blasze w połowie XVIII w. Byliśmy świadomi, że przez 200 lat był czczony przez pustelników, a po wyłączeniu z klauzury kościoła, sanktuarium stało się ważnym ośrodkiem życia religijnego i kultu Matki Bożej.

Pomodliliśmy się też w Kaplicy Św. Rafała Kalinowskiego. Według słów podejmującego nas księdza Św. Rafał Kalinowski był wielkim patriotą uczestniczącym w powstaniu, zesłańcem na Syberię, który podtrzymywał na duchu współbraci w niedoli oraz gorliwym kapłanem o wielkiej duchowości, niestrudzenie oddającym się posłudze sakramentu pokuty. Te trzy filary osobowości świętego przedstawiają też obrazy w poświęconej mu kaplicy.

 

Centrum Jana Pawła II – Nie lękajcie się! – osadzony na 400 palach w piaszczystym podmokłym podłożu ośrodek niezłomnej wiary i duchowości. Kim jest Człowiek z całunu? Odpowiedź na to pytanie każdemu z nas może dać tylko wiara i wewnętrzna duchowość. Czerna sanktuarium kontemplacji, wiary i duchowości, której wybitnym reprezentantem jest św. Rafał Kalinowski.

11 października papież Benedykt XVI zainaugurował Rok Wiary…