Parafia Św. Maksymiliana M. Kolbego

Galerie...

Wesołego Alleluja!

Chrzty

Chrzty

 

1. Zgłoszenie dziecka do chrztu: 5-10 dni przed planowanym chrztem (zgłaszają rodzice)

2. Proszę przynieść następujące dokumenty:

- akt urodzenia dziecka

- zaświadczenie chrzestnych

- świadectwo ślubu kościelnego

3. Chrzestni:

- bierzmowani

- wyznają wiarę zgodnie z nauką Kościoła, (tzn. uczestniczą regularnie we Mszy św. niedzielnej, przystępują do sakramentów świętych, cieszą się dobrą opinią otoczenia).


Nie może więc być chrzestnym np. osoba bez bierzmowania lub żyjąca w niesakramentalnym związku małżeńskim.